ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ทั้งงานอบรมเพื่อเสริมศักยภาพการทำงานของพนักงาน และงานเพื่อตอบแทนสู่สังคม

Battery LEEPLUS

ขั้นตอนการตรวจเช็คแบตเตอรี่ ตามกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานในแบบวงการอุตสาหกรรม โดยตรวจเปรียบเทียบจากแบตเตอรี่แท้